Laboratorium pomiarowe – aparatura pomiarowa niezbędna w każdym laboratorium.

Laboratorium pomiarowe jest mniejszym lub większym pomieszczeniem, w zależności od potrzeb naukowców, gdzie przeprowadzane są wszelkie możliwe pomiary wielkości fizycznych ( np. wielkości elektrycznych, napięcia, rezystancji, temperatury, ciśnienia czy też wilgotności powietrza) oraz ich kompleksowa analiza, w tym miejscu przeprowadzana jest również certyfikowana kalibracja wielu przyrządów pomiarowych.

 

W takich laboratoriach bardzo duży nacisk kładziony jest na wysokiej klasy sprzęt oraz wykorzystywanie najnowocześniejszych nowinek technicznych. Najgodniejsze zaufania są te laboratoria posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji oraz posiada stosowny dokument potwierdzający spełnienie wszystkich norm zgodnych z PN-EN ISO/IEC 17025. Aparatura pomiarowa to najważniejsze, poza wiedzą i umiejętnościami narzędzie pracy wszystkich laborantów, nie tylko w laboratoriach pomiarowych. Na rynku co jakiś czas pojawiają się nowe aparaty pomiarowe bazujące na coraz to nowocześniejszych technologiach nie tylko ułatwiających znacznie pracę, ale również dających coraz bardziej precyzyjne wyniki.

Możesz również polubić…