Kalibracja urządzeń pomiarowych – wzorcowanie urządzeń pomiarowych

Kalibracja urządzeń pomiarowych to nic innego jak wszystkie czynności, które w efekcie prowadzą do sprawdzenia właściwości pomiarowych kalibrowanego urządzenia. Podczas kalibracji sprawdzane są możliwości pomiarowe jakie na daną chwilę cechują urządzenie, po czym wyniki porównywane są do ogólnie przyjętego wzorca. W razie znacznych odchyleń od normy urządzenie ulega serwisowaniu. Wzorcowanie urządzeń pomiarowych może być przeprowadzanie tylko w wyznaczonych do tego punktach, najlepiej by było gdyby co jakimś czasie w tym celu wysyłane były bezpośrednio do producenta – do daje gwarancję fachowo wykonanej usługi.

 

Po każdym wzorcowaniu wystawiany jest odpowiedni dokument, poświadczający o tym że dany osprzęt spełnia wszystkie wymagane normy metrologiczne. Co oznacza tyle, że wszystkie pomiary wykonywane przy użyciu owego sprzętu będą dokładne i wiarygodne. Ważne świadectwo będzie tylko w momencie, gdy będzie ściśle zgodne z wzorem jaki zaleca Polskie Centrum Akredytacji. Należy pamiętać, że dokument taki koniecznie powinien zawierać informacje takie jak przedmiot wzorcowania, osobę zgłaszającą, właściciela urządzenia, metodę przy pomocy której przeprowadzono kalibrację, wyniki oraz deklarację spójności pomiarowej.

Możesz również polubić…